ad
2006——《黄河源2》
2016年06月01日
0
.. .. .. .. ..

唱片名称:《黄河源2》
唱片编号:BCDS06006

    黄河,中国的第二大河流,流经青海、四川、甘肃、宁夏等等9个省、自治区,滋润养育着中华民族,创造了几千年的华夏文明。《黄河源2》这张SACD,就是从黄河流域上广为流传的民歌、民谣中精选出13首乐曲,用高新技术重新加以编辑录制,为这些古老的民歌、民谣注入了新鲜的血液。

目录:
1.悍烈的小王马(宴歌—肃北县)
2.怀念(达干尔民歌)
3.雀(蒙古族民歌)
4.蒙古小夜曲(尹克昭盟民歌)
5.敖包相会(电影《草原上的人们》插曲)
6.放风筝(青海民歌)
7.康定情歌(四川民歌)
8.家家门上贴对联(哈尔滨民歌)
9.三十里铺(陕西民歌)
10.我的心情为什么这样欢畅(鄂伦春族民歌)
11.尕老汉(青海民歌)
12.月亮月亮(延边朝鲜民歌)
13.半个月亮爬上来(青海民歌)

试听片段:悍烈的小王马

编辑:管理员1
0
.. .. .. .. ..